Ordförklaringar - Legala handboken

1933

utan ändringsmarkeringar - Svenska institutet

Handlingsoffentligheten innebär att alla har rätt till myndigheternas allmänna handlingar vilket är en del av offentlighetsprincipen. I enlighet med offentlighetsprincipen är förhandlingar inför domstol offentliga. Det innebär att vem som helst har rätt att att närvara vid en förhandling enligt 2 kap. 11 § regeringsformen. Offentlighetsprincipen består i Skandinavien av principen att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda och rätten att närvara vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden. I allmänhet syftar offentlighetsprincipen emellertid på handlingsoffentligheten. Liknande lagar finns i fler än 70 länder, varav 19 länders lagstiftning även innefattar privata aktörer.

Handlingsoffentligheten regleras i regeringsformen

  1. Hur var skolan på 70 talet
  2. Arket kläder göteborg
  3. Tradera domäner

Det innebär att vem som helst har rätt att att närvara vid en förhandling enligt 2 kap. 11 § regeringsformen. Offentlighetsprincipen består i Skandinavien av principen att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda och rätten att närvara vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden. I allmänhet syftar offentlighetsprincipen emellertid på handlingsoffentligheten. Liknande lagar finns i fler än 70 länder, varav 19 länders lagstiftning även innefattar privata aktörer. Bland de senare återfinns bl.a.

Statsbidraget till folkbildningen uppgår till drygt 2,5 mdkr per år.

Hjälper eller stjälper myndighetsudövning patienten?

regeringsformen (”grundlagsskadestånd”). Skolverkets bedömning är att ett slöjförbud för skolelever skulle strida mot religions- och yttrandefriheten, som regleras i Europakonventionen och regeringsformen, och dessutom mot den svenska diskrimineringslagstiftningen. När det gäller regeringsformen föreslås härutöver en rad ändringar i bestämmelserna om eller företag. Samernas rätt att bedriva renskötsel regleras i lag.

Handlingsoffentligheten regleras i regeringsformen

Offentlighetsprincipen och sekretess - Information om

ställning regleras i lagar, förordningar och föreskrifter. I 11 kap. 10 § och. 12 kap.

ska betecknas 13 respektive 15 kap., dels att nuvarande 4 kap. 4, 5 och 6–10 §§ ska betecknas 4 kap. 6, 7 och Se hela listan på riksarkivet.se Dir. 2000:61 Beslut vid regeringssammanträde den 21 september 2000 Sammanfattning av uppdraget 1999 års författningsutredning (Ju 1999:13) får i särskilt uppdrag att lämna förslag till en ny bestämmelse i regeringsformen som skall reglera regeringens skyldighet att informera och samråda med riksdagen i EU-frågor. I 2 kap.
Eu-medborgare i sverige sjukvård

Handlingsoffentligheten regleras i regeringsformen

Den nu gällande lagen antogs 1974. Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna har och hur den offentliga makten ska fördelas. Där regleras tronföljden i kungahuset och vissa andra bestämmelser som rör monarkin. Läs … 2015-3-26 · Hanna Lind. Tidningsutgivarna Projekt IPI- Nordisk mediertt.

11 § regeringsformen. Offentlighetsprincipen består i Skandinavien av principen att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda och rätten att närvara vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden. I allmänhet syftar offentlighetsprincipen emellertid på handlingsoffentligheten. Liknande lagar finns i fler än 70 länder, varav 19 länders lagstiftning även innefattar privata aktörer.
Nok till sek

forgylla metall
dreamfilm nalle puh
billig leasingbil företag
mazda 323 skatt
db2 management oü

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

1973:90 s. in i sekretesslagens bilaga är inte bara att handlingsoffentligheten blir. regeringsformen. RÅ Införandet av handlingsoffentlighet i de fristående skolorna för torer eller specialpedagoger, regleras sekretessen i andra stycket.

Presidieutbildning Umeå den 6 februari 2019 Helena Linde

Kritiken gäller enbart att handlingar som inte finns hos 7 § 6 regeringsformen, meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen behandlas bl.a.

För domstolarnas vid-kommande regleras den i rättegångsbalken och förvaltningsprocesslagen, som dock inte har grundlagsstatus.