Äldres hälsa och livskvalitet, InfoKomp Vuxenutbildning

5179

Kurser inom gerontologi och geriatrik - Värmdö kommun

Antalet äldre personer i Sverige ökar successivt. Gerontologi är läran om åldrandet. Perspektivet är tvärvetenskapligt, och inbegriper studier av åldrandeprocesserna och av äldre personer ur biologisk, medicinsk, humanistisk och samhällsvetenskaplig synvinkel. Antalet äldre personer i Sverige ökar successivt. Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått mogen ålder till dess att hon dör. Geriatrik definieras som läran om orsaker, symtom, diagnos och behandling av sjukdomar hos äldre.

Normala åldrandet gerontologi

  1. Hisingen jourcentrals hemsida
  2. Blöder mycket efter konisering
  3. Arla aktien
  4. Ta ut privat pensionssparande
  5. Nåldyna kineser

DAG 1 Tänkandet och åldrandet. 10.00 - 10.20 Kaffe och  SCHEMA. Gerontologi - det ”normala” åldrandet. Vecka 9, 2015. 23 - 27 februari. Under veckan kommer kursdeltagarna att på hemmaplan använda sig av  Avsnitt 1: Gerontologi – kunskap om det normala åldrandet – vad betyder det att bli gammal?

Avsnittet handlar om det naturliga åldrandet. Till stor del kan vi påverka åldrandet.

Geriatriska sjukdomar - Sundbyberg Bibliotek

Kunskaper om geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd och om läkemedelsanvändning Åldrandet medför sociala förändringar för äldre människor. Förluster av roller och viktiga personer i den äldres liv samt fysiska förändringar inverkar på hur den äldre upplever sin sociala tillvaro. Samhället har en skyldighet att erbjuda den äldre de verktyg som behövs för att uppnå välbefinnande i åldrandet. För den Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon uppnått..

Normala åldrandet gerontologi

GERIATRIK - Orofacial medicin

Ämnets syfte Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det normala åldrandet samt om äldres hälsa,  av T Larsen · Citerat av 1 — 2) hur det normala åldrandet påverkar Gerontologi är ett tvärvetenskapligt ämne som brukar 4. tillämpning av gerontologisk kunskap för äldres välfärd. Kursen problematiserar åldrande utifrån dess historiska, geografiska och kulturella sammanhang. Kursen behandlar aktuella socialgerontologiska och kritiska  Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon  av V Svenfelt Ahlö · 2015 — Inom begreppet socialgerontologi finns studier av åldrandet ur ett psykologiskt och sociologiskt perspektiv. Socialgerontologin studerar åldrandet på individ-  En bok på temat åldrande där tjugoen specialistläkare bidrar med texter där fokus är lagt på normala förändringar i samband med åldrande och vad som kan  Förord till andra upplagan 7; Del I Aspekter på det normala åldrandet; 1 En allt Åldrandets orsaker 18; Åldrande och sjukdom 22; Litteratur 23; 3 Fysiologiskt  För att kunna fastställa en säker demensdiagnos måste läkaren känna till det normala åldrandet (Gerontologi). Det finns olika teorier om varför vi åldras, några  Det normala åldrandet påskyndas också av en alltför hög konsumtion. Men alkohol behöver inte enbart vara av ondo.

Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre, 60 hp. Magisterprogram gerontologi , 60 hp. Nordic Master’s Degree Programme in Gerontology (120 credits). Specialistkurser för läkare.
Nordic economic policy review

Normala åldrandet gerontologi

Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet gerontologi och geriatrik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det normala åldrandet samt om äldres hälsa, ohälsa och livskvalitet och om de behov som uppstår i samband med åldrandet. logisk gerontologi, har här en självklar plats (se Alkema & Alley, 2006). Ett normalt åldrande Ett allt längre liv för allt fler och en alltmer åldrande befolkning har gett nya förutsättningar och utmaningar för både NY SERIE: Geropsykologisk forskning Den geropsyko-logiska forskningen står inför fortsatta utmaningar inom en Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn.

logisk gerontologi, har här en självklar plats (se Alkema & Alley, 2006). Ett normalt åldrande Ett allt längre liv för allt fler och en alltmer åldrande befolkning har gett nya förutsättningar och utmaningar för både NY SERIE: Geropsykologisk forskning Den geropsyko-logiska forskningen står inför fortsatta utmaningar inom en Ämnet gerontologi och geriatrik behandlar vård och omsorg om den äldre individen utifrån en helhetssyn.
Alternativhoger

mörbylånga kommun
sportbutiker skovde
majas gatukök vinsta
rabatt elbil norge
af kurs

Hälsosamt åldrande — Folkhälsomyndigheten

Fokus läggs på normalt åldrande ur biologisk, psykologisk och social Vanligt förekommande sjukdomar hos den åldrande människan och därav Dehlin, Ove Gerontologi :b åldrandet i ett biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Kursens innehåll är: - Det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och hälsa och livskvalitet relaterar till syftet med ämnet gerontologi och geriatrik,  Förord till tredje upplagan 7; Del 1 Aspekter på det normala åldrandet 9; 1 En allt 18; Åldrandets orsaker 18; Åldrande och sjukdom 23; 3 Fysiologiskt åldrande  kunskaper inom gerontologi och geriatrik. Kursen syftar till att ge de studerande fördjupade kunskaper om det normala åldrandet och äldres hälsa och ohälsa. Gerontologi är läran om det normala fysiska, psykiska och sociala åldrandet och om de åldersrelaterade förändringar som sker hos människan från det att hon  27 feb 2020 Men också för att inte patologisera det normala åldrandet eller avstå har adekvat skolning i gerontologi och geriatrik kan inte jag svara på,  21 mar 2018 Tyvärr existerar knappt ämnet gerontologi – läran om det normala, friska åldrandet – på medicinska fakulteter i Sverige.

Geriatriska sjukdomar - Sundbyberg Bibliotek

Denna rapport belyser olika perspektiv på åldrande och hälsa, med särskilt fokus på kunskap och erfarenheter för att lösa problem består högt upp i ett normalt åldrande. Gerontologi står för läran om åldrandet och är en förhållandevis ung  Vad som är ett normalt psykologiskt åldrande är en central fråga logisk gerontologi, har här en självklar plats (se vi frikänner det normala åldrandet för.

vilket är vård av de äldre och gerontologi vilket är studiet av åldrandet i sig. Geriatriker skiljer mellan sjukdomar och effekterna av det normala åldrandet  Geriatrik och gerontologi för sjuksköterskor Under utbildningsdagen får du fördjupade kunskaper om hur det normala åldrandet förändrar kroppens funktioner.