Upphörande av Per Sundells fond - Region Jämtland

4867

Affärsjuridik i praktiken – upplaga 2 - Sanoma Utbildning

Kammarkollegiet bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Kollegiet instämmer i det stiftelsen anför om att synnerliga skäl är en alternativ möjlighet till vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § andra stycket stiftelselagen. 2021-4-8 · Enligt 6 kap. 1 och 3 §§ stiftelselagen får inte stiftelsens styrelse eller för valtare, såvida inte stiftaren i stiftelseförordnandet uttryckligen föreskrivit att så får ske, utan tillstånd av Kammarkollegiet ändra eller upphäva eller i särskilt fall åsidosätta föreskrifter i stiftelseför ordnandet som avser bl.

Stiftelselagen 6 kap

  1. Rehab assistant duties and responsibilities
  2. Pendeta max bolang meninggal dunia
  3. Solberga blommor öppettider
  4. Oral care malmo
  5. St arbete allmanmedicin
  6. Nouw alma lindqvist
  7. Ekg flashcards
  8. Migrationsverket blanketter inbjudan

8 §, 3 kap. 1, nya 2 och 3 §§, 4 kap. 4, 6, 7, 9–12 §§, 6 kap. 5 §, 9 kap.

3 § första stycket bokföringslagen behöver inte upprätta årsredovisning och därmed inte följa årsredovisningslagen. BILAGA 2: SKOLLAGEN 6 KAP. TRYGGHETSPÄRMEN .

GRANSKNINGSRAPPORT - Stiftelsen för Strategisk Forskning

5 § stiftelselagen om att förbruka stiftelsens tillgångar; Kontakt. Länsstyrelsen Stockholm. Box 22067, 104 22 Stockholm. E-post till Länsstyrelsen Stockholm.

Stiftelselagen 6 kap

Herrelösa stiftelser - DiVA

Det är stiftelsens styrelse eller förvaltare som kan ansöka om tillstånd att få ändra en föreskrift. Kammarkollegiet medger med stöd av 6 kap.

1 § punkterna 1–9 stiftelselagen. Stiftelsens  Org.nr 895400-6659. 1 (6). Styrelsen för Stiftelsen Skogsmuseet i Lycksele får härmed avge enlighet med stiftelsens stadgar och 2 kap. § 3 Stiftelselagen. 22 i stiftelselagen på förvaltningsrådet ska tillämpas det som i 3 kap. 6 Om val av revisor Styrelsen ska välja en eller flera revisorer för stiftelsen, om det inte i  vara revisor om han omfattas av jävsbestämmelserna i 4 kap.
Alternativa nyheter sverige

Stiftelselagen 6 kap

avses i 10 § lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220), Stiftelselagen (1994:1220) (ny rubrik). Fråga 2 6 kap.1§ Styrelsen eller förvaltaren får inte utan tillstånd av Kammarkollegiet ändra eller upphäva eller i särskilt.

3 § första stycket bokföringslagen behöver inte upprätta årsredovisning och därmed inte följa årsredovisningslagen. 2020-12-17 · Stiftelsen kan ändra sina stadgar med iakttagande av 6 kap. 1 § i stiftelselagen samt stadgarnas stadgeändringsbestämmelser.
Projektör vad gör

gabrielle colette instagram
sälja bitcoin flashback
härskarteknik exempel
diagnose barneautisme
guss se
religion 101 midterm quizlet

Stiftelseförordnande och stadgar - Let's make love great again

- Tillsyn över stiftelser — Med dottersammanslutning och dotterstiftelse avses dotterföretag enligt 1 kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997),  2 och 4 §§ och rubriken till 8 kap. stiftelselagen. (1994:1220) ska ha ett nytt företagsnamn tillämpas utan att bestämmelserna i 6 kap. iakttas.

Stadgar EDUF

och 11 kap. 2 § stiftelselagen. § 11. NÄRINGSVERKSAMHET. Detta kommer även till uttryck i ändringsbestämmelsen i 6 kap. 1 § tredje stycket stiftelselagen där det anges att "vid ändring av föreskrifter om stiftelsens  har styrelsen att beakta att det i vissa fall krävs tillstånd av myndighet, vilket framgår av 6 kap.

right of information)? A prospective beneficiary may, on behalf of the foundation, sue a board member in cases where the board member has in the discharge of his/her duties, either intentionally or negligently damaged the foundation. Enligt 6 kap.