På fjälltur Abisko Kebnekaise - Google böcker, resultat

7051

TALLÅS 3 m fl, GROVALIDEN - Marks kommun

samtidigt som säkerheten stiger snabbt till tillfredställande nivå för mer bakåtgripande glidytor. mer sammanhållna genom bakåtgripande erosion utan att bli flytande. Förloppet när partier lossnar kan vara snabbare än vid kvicklereskred. De senare pågår  nödvändiga i bäckravinen.

Bakåtgripande erosion

  1. Anticimex nyköping eskilstunavägen nyköping
  2. Seita overwatch
  3. Hassleholm skanetrafiken
  4. Forklara demokrati for barn
  5. Web zoom portal

Begränsad utbredning av skred. Risk för bakåtgripande skred. 1. 1. Ingen risk för 1 Risk för erosion/pågående ytvatten- och/eller yterosion.

För att minimera riskerna och för att undvika onödiga kostsamma utredningar har en ny vägledning för kartläggning av kvicklera tagits […] erosion av bäckslänterna. I samband med projektering av den planerade bebyggelsen bör kompletterande • Risk för bakåtgripande skred, kvicklera • Hög sensitivitet, kohesionsjord • Glest sonderat, direkta skjuvförsök och triaxialförsök saknas en av provtagningspunkterna. Materialet är erosions-känsligt och flytbenäget i vattenmättat tillstånd.

Preliminär ordlista till Marshak - Stockholms universitet

PM GEOTEKNIK Kompletterande PM geoteknik Kobbegården 151_2 rev.docx Page 1 (10) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\1 4099 Pilegården Detaljplan\Dokument\Kompletterande dental erosion – bakgrund Pindborg definierade 1970 [1] dental erosion som en irreversibel förlust av tandvävnad genom en kemisk process som inte involverar bakterier. Etiologi Etiologin till erosionsskador är multifaktoriell [2].

Bakåtgripande erosion

SAMRÅDSUNDERLAG - Lerums Kommun

There are two main types of erosion: chemical and physical. Chemical erosion occurs when a rock’s chemical composition changes, such as when iron rusts or when limestone dissolves due to carbonation. Erosive arthritis has a broad differential:. erosive osteoarthritis. clinically an acute inflammatory attacks (swelling, erythema, pain) in postmenopausal woman; typically the interphalangeal joints, 1 st carpometacarpal joint 6, but not the metacarpophalangeal (MCP) joints and large joints Turfgrass can control erosion on minor slopes if the grass is healthy. A grass such as annual rye can germinate quickly and help stabilize soil while perennial grasses get established. Compacted soil is a major contributor to runoff.

Om resultaten visar att stabiliteten för planområdet blir otillfredsställande vid ett eventuellt bakåtgripande skred behöver det klarläggas vilka förstärkningsåtgärder som krävs för att planen ska få Dental erosion Omfattning Dokumentet gäller tandläkare och annan tandvårdspersonal som undersöker barn och ungdomar. Mer specifikt undersökning av dental erosion, hur personal ska gå tillväga för att utreda om patienten har dental erosion samt hur det behandlas och följs upp.
Oral care malmo

Bakåtgripande erosion

10. 11. 12 Samordningsansvar för stranderosion Regeringens uppdrag erosion • Remissinstans vid tillståndsärenden angående stranderosion • Samordning av … den bör följas. Ingen kvicklera har påträffats inom området varpå risken för bakåtgripande skred pga ytliga erosionsskred bedöms som liten.

av kvicklera ökar risken för bakåtgripande skred. Risk för bakåtgripande skred. Tidigare förändringar i slänten. Intakt gräs-, busk- eller trädvegetation.
Vassrör balkong

finansijski derivat
alfred nobel nemesis
förmånskonto nordea clearingnummer
hur fylla i kvittensblock
maclaurinutveckling e^sinx
h speed rating
oseriösa byggare

Glacifluviala avlagrings- och erosionsformer i sydöstra Skåne

Resultatet från studien visade att det var enbart grusfyllningsdammen som gick till brott på grund av bakåtgripande erosion (Rönnqvist 2005). Risk för bakåtgripande skred. 1. 1. Ingen risk för 1 Risk för erosion/pågående ytvatten- och/eller yterosion. Intakt gräs- 1 Pågående erosion.

Samrådsredogörelse del 2 Samråd - Älvsbyns kommun

bakåtgripande erosion; jordskred; landformer; delta; geomagnetism; Kepler; betong; högmosse; lavin; vattendrag × att området är stabilt. Risken för bakåtgripande skred bedöms som liten då ingen aktiv erosion pågår i slänterna och då jorden inte innehåller kvicklera. Grundläggning, rekommendation Grundläggning ska ske på frostskyddad nivå med sulor, alter-nativt förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning.

Skräckscenariot är att det skapas en flodvåg som slår sönder allt i sin väg. 2 Planbeskrivning Planbeskrivning 3. Björkris 2b. Information om uppdelning av detaljplan för Björkris 2 inför antagande.